User Tools

Site Tools


start

This is an old revision of the document!


Puls elektronik|Puls Elektronik Firması|Pulselektronik} olarak Statik elektrik problemlerine çözümler sunuyoruz. Statik alıcılar, statik yükleyiciler ve statik metre konularında kesin ve etkili çözümler sunuyoruz.

Elektrostatik yükleyici ürün grubumuz sayesinde ise iml kalıp içi etiketleme sistemleri başta olmak üzere birçok alanda firmalara destek vermekteyiz. Poşet ağzı sabitleme, poşetlerin kaymasını önleme, statik elektrik ile sunta yapıştırma gibi pekçok alan ve sektörde statik elektrik yükleme alanında çalışmalarımız sürmekte.

Statik elektrik problemlerinizin ne derecede ve hangi seviyelerde olduğunu öğrenmek için statik metre sizlere yardımcı olacaktır. Statik ölçümü alanında benzersiz özelliklere sahip sf 156 statik metre yüksek teknolojisi ve doğruluk katsayısı ile rakipleri arasında benzersiz.

Statik elektrik alıcı ürün grubumuz sayesinde ürünlerinizde statik elektrik probleminden kaynaklanan üretim hatalarının ve bunun sonucunda aksayan üretim maliyetlerinden sizleri kurtarıyoruz.

Statik Problemler İçin Puls Elektronik

start.1359965630.txt.gz · Last modified: 2013/02/04 08:13 by esdcomtrd